اولین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران  توسط اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران با همکاری شرکت نیکان کیفیت اندیش  برگزار می گردد . 

شایان ذکر است این مسابقه در کلیه رسته های مبلمان اداری و خانگی انجام می پذیرد . ثبت نام اولیه در مسابقه از نمایشگاه مبلمان منزل مورخ 13 مرداد 95 در محل نمایشگاه بین المللی

آغاز و تا اولین روز مهر ماه 95 ادامه دارد .